Gamla Skeppsbron 5,  296 31 Åhus

07 33 - 42 54 06 

R E S T A U R A N G  ·  B I S T R O  ·  B A R  ·  L O U N G E 

- KONTAKTA OSS -

Frågor kring bokningar, allergier eller större event - kontakta oss!

Varmt välkomna!

Sista veckan vi har öppet - v.51. Öppnar sedan April 2020-

- FREDAGAR & LÖRDAGAR 16.00 - 23.00 -